Manažerské shrnutí studie „Heterogenní sazby DPH v české ekonomice“

Tato případová studie české ekonomiky srovnává trend Evropské unie harmonizovat sazby DPH se současným trendem české fiskální politiky sazby diferencovat. Současný pandemický stav ekonomiky dále zintenzivnil české ambice snížit DPH sazby pro vybrané statky a služby, avšak autority postrádají nástroj pro hodnocení ekonomických dopadů takových opatření na úrovni jednotlivých odvětví. Tato studie prezentuje model, který umožňuje daňovou analýzu pro vybraná odvětví: zemědělství, stavebnictví, průmysl, hutnictví, finance, služby, energetický sektor a ostatní sektor složených ze všech zbylých odvětví. Simulační výstup poukazuje na odvětví, jež jsou nejvíce náchylná na daňové změny a navrhuje nejvíce příznivé schéma diferenciace daňových sazeb, jež by pomohlo podpořit ekonomický růst. Výsledky tak mohou pomoci autoritám v hledání odpovědi na otázku strategie daňové harmonizace a v hodnocení daňové heterogenity pro zmírnění dopadů pandemie.

 

Cílová skupina stakeholderů: vláda, ministerstva, odborníci na daňovou politiku

Citace: Gawthorpe, K. (2020). Heterogeneous VAT taxation in the Czech economy. 11(2), 132–159.

Zdroj: https://ejes.uaic.ro/articles/EJES2020_1102_GAW.pdf