Manažerské shrnutí studie „Které faktory ovlivňují a zprostředkovávají vztah mezi řízením podnikových rizik a výkonností podniku? Metaanalýza a koncepční studie“

Potřeba řízení podnikových rizik je vždy aktuálnější během probíhající krize. Zavedení formálního nebo neformálního systému řízení rizik je důležitou součástí strategií všech organizací pro řešení krizí, ať už jsou finanční nebo zdravotní povahy. Efektivní řízení rizik pomáhá dosahovat strategických cílů, včetně výkonnosti podniku. Řízení podnikových rizik (ERM) nemá vždy přímý vliv na výkonnost firmy. Nejednotnost závěrů empirických studií týkajících se této problematiky naznačuje, že souvislost mezi ERM a výkonností podniku ovlivňuje několik zprostředkujících a moderujících proměnných. Cílem tohoto článku je proto navrhnout model vztahu mezi ERM a výkonností firmy na základě systematického přehledu literatury 47 relevantních článků. Autoři zjistili, že je nutné prozkoumat moderující vliv organizační kultury a zprostředkující vliv reputace firmy na vztah mezi řízením podnikových rizik a subjektivní výkonností firmy.

 

Cílová skupina stakeholderů: akademická sféra

Citace: Syrová, L., & Špička, J. (2022). Which factors moderate and mediate the relationship between enterprise risk management and firm performance A meta-analysis and conceptual study. European Journal of International Management, 17(Online first), 34 p. https://doi.org/10.1504/ejim.2022.10044223