Manažerské shrnutí studie „Let’s Do It Frank’s Way: General Principles and Historical Specificity in the Study of Entrepreneurship“

Formální ekonomické modely podnikání se vyznačují dvěma charakteristikami: modelují podnikání jako alokaci zdrojů a identifikují obecné faktory, které tuto alokaci ovlivňují. Tyto obecné faktory jsou reprezentovány jako parametry optimalizačních modelů, které jsou následně odhadovány na tržní úrovni. Ukazujeme, že ačkoliv tyto modely jsou užitečné, jsou neúplné, protože některé aspekty podnikatelského chování, jako je úsudek, bdělost či inovativnost, nelze snadno transformovat na alokační problémy. Podnikání navíc zahrnuje idiosynkratické prvky, díky kterým je analýza na tržní úrovni obtížně aplikovatelná na jednotlivé případy. V důsledku toho je třeba tradiční ekonomické metody doplnit přístupy, které zdůrazňují individuální a historickou specificitu. Analýza podnikání tak vyžaduje syntézu obecné teorie a historicistických přístupů, jak již před sto lety navrhoval Frank Knight.

Cílová skupina stakeholderů: Akademici v oboru ekonomie, podnikání, metodologie ekonomie a dějiny ekonomického myšlení

Citace: Hudik, M., & Bylund, P. L. Let’s do it Frank’s way: general principles and historical specificity in the study of entrepreneurship. Journal of Institutional Economics, 1-16. https://doi.org/10.1017/S1744137421000205

Zdroj: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-institutional-economics/article/abs/lets-do-it-franks-way-general-principles-and-historical-specificity-in-the-study-of-entrepreneurship/98A642E2E5DCAF31AB6163DE1F9E9D30