Manažerské shrnutí studie „Limiting the unlimited: curation in Czech film distribution in the digital era“

Studie zkoumá dopad digitalizace filmového promítání a nástup online distribuce na výběr filmů, který je k dispozici divákům v České republice od roku 2007 do současnosti. Stručně shrnuje debaty týkající se dostupnosti filmů v digitální éře a zkoumá implikace těchto debat v kontextu malých filmových průmyslů střední a východní Evropy. První část analýzy se zaměřuje na kinodistribuci. Ukazuje, že nabídka filmů dostupných v českých kinech se po digitalizaci filmové projekce rozšířila, avšak s nepoměrnou převahou českých a evropských filmů a na úkor neevropských a neamerických filmů. Druhá část zkoumá prostřednictvím případové studie VOD platformy AeroVOD nabídku české online distribuce filmů a dochází k závěru, že je formována stejnými principy jako nabídka v kinodistribuci. Starší filmy jsou navíc v nabídce zastoupené velmi málo, což je logické z hlediska obchodní logiky, ale odporuje to předpokladu o neomezené nabídce filmů, kterou měla slibovat digitalizace filmové distribuce. Následující část se věnuje vlivu filmových festivalů a zejména festivalových ocenění na nabídku v české distribuci a dochází k závěru, že přes rostoucí počet festivalů má skutečně jen několik málo z nich významný vliv na to, co se k českému divákovi dostane.

 

Cílová skupina stakeholderů: Výzkumníci v oboru

Citace: Hanzlík, J. (2020). Limiting the unlimited: curation in Czech film distribution in the digital era [Jak omezit neomezené: Dramaturgie v české filmové distribuci v digitální éře]. Studies in Eastern European Cinema 11(3). DOI: 10.1080/2040350X.2020.1800892