Manažerské shrnutí studie: Mezinárodní test krátké přehodnocující intervence zaměřené na emoce po dobu COVID-19 pandemie

Studie vznikla v rámci mezinárodní spolupráce Psychological Science Accelerator s více než čtyři sty autory, kteří globálně překládali, adaptovali a testovali intervenci ke snížení negativních emocí po čas pandemie koronaviru. Studie byla předregistrována a data byla sesbírána pomocí randomizovaného experimentálního designu (N = 21644). Intervence se prokázala být účinná napříč kulturami a dala by se jednoduše adaptovat do prostředí organizací. Ačkoliv článek není primárně orientovaný na praxi či teorii v managementu, tak intervence na „přehodnocení emocí” může představovat zajímavý nástroj, který by mohl řešit problémy spjaté s duševním zdravím v pracovním prostředí.

 

Cílová skupina stakeholderů: Běžná populace

Citace: Wang, K., Goldenberg, A., Dorison, C. A., Miller, J. K., Uusberg, A., Lerner, J. S., Gross, J. J., Agesin, B. B., Bernardo, M., Campos, O., Eudave, L., Grzech, K., Ozery, D. H., Jackson, E. A., Garcia, E. O. L., Drexler, S. M., Jurković, A. P., Rana, K., Wilson, J. P., … Say, N., … Moshontz, H. (2021). A multi-country test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic. Nature Human Behaviour, 5(8), 1089–1110. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01173-x

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41562-021-01173-x