Manažerské shrnutí studie „Návrhy novelizace v oblasti energetické legislativy související s návrhy systémových řešení pro sektor plynárenství“

Studie má formu rámce pro budoucí novelizaci energetické legislativy v České republice. Vytvořené návrhy rámce legislativních opatření a řešení mohou sloužit jako podklad pro vytváření věcných záměrů při novelizaci konkrétních energetických legislativních norem. Tento dokument je také koncipován jako podklad pro zahájení potřebné meziresortní a veřejné diskuze k vytváření legislativních a dalších podmínek pro další fungování plynárenství, zejména ve vztahu k dekarbonizaci plynu a restrukturalizaci infrastruktury.

V první části dokumentu popisujeme východiska a předpoklady, na základě kterých jsme vytvořili návrh nového legislativního rámce pro budoucí roli plynárenství v procesu dekarbonizace energetiky. V další části se zabýváme problematikou nastavení nových legislativních podmínek, které umožní využití technologií a postupů pro postupnou dekarbonizaci plynárenského sektoru, a také legislativním rámcem pro možnou restrukturalizaci infrastruktury s cílem vytvoření efektivně fungujících plynárenských soustav. V poslední části dokumentu se zabýváme procesy, které by měly být součástí provádění novelizace energetické legislativy pro sektor plynárenství včetně závazných dokumentů týkajících se strategie a regulace.

 

Cílová skupina stakeholderů: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad

Zdroj: HNILICA, Jiří, BUREŠOVÁ, Lucie, PÁRTL, Otakar, KUBEČEK, Vladimír, DVOŘÁK, Jindřich, HÖNIG, Vladimír. Návrhy novelizace v oblasti energetické legislativy související s návrhy systémových řešení pro sektor plynárenství. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, 2021. 21 s. Dokument není veřejně dostupný.