Manažerské shrnutí studie „Neurodiverzita (nejen) ve veřejných organizacích: Nevyužitá příležitost?“

Článek se snaží ukázat, jak neurodiverzita může zvýšit inovativnost a kvalitu služeb veřejných organizací. Studie z oblasti obchodu a podnikání jsou použity k argumentaci, že veřejné organizace mohou prosperovat, pokud budou přijímat neurologicky atypické jedince. Jejich jedinečné styly myšlení, strategie zvládání životních výzev a zkušenosti mohou vést k inovacím veřejných služeb. Management veřejných organizací prostřednictvím programů neurodiverzity může získat kompetence prospěšné pro všechny své zaměstnance. Článek uzavírá, že podpora neurodiverzity se však neobejde bez náročných změn v organizační kultuře.

 

Cílová skupina stakeholderů: Manažeři a zaměstnanci státních a veřejných organizací; a neziskových organizací věnujících se znevýhodněným skupinám obyvatelstva.

Citace: Houdek, P. (2022). Neurodiversity in (Not Only) Public Organizations: An Untapped Opportunity? Administration & Society. https://doi.org/10.1177/00953997211069915

Zdroj: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00953997211069915