Manažerské shrnutí Studie „Optimalizace distribuce polyolefinů ve společnosti Unipetrol RPA (URPA) – 2. etapa (2019)“

Výzkumná zpráva obsahuje zaměření a postup projektu, současně rámcově představuje výstupy realizované v rámci projektu smluvního výzkumu Optimalizace distribuce polyolefinů ve společnosti Unipetrol RPA. Výstupy nejsou detailně rozebrány z důvodu uzavření dohody o mlčenlivosti se zadavatelem projektu.

Hlavní cíle projektu:

· právní vztahy zadavatele resp. vyhodnocení, revize a optimalizace smluvních vztahů na dodavatele, resp. poskytovatele logistických, zasílatelských a přepravních služeb;

· analýza best practice zákaznické logistiky v FMCG sektoru;

· vytvoření nástrojů ke specifikace příležitostí plynoucích s využitím intermodální přepravy.

Tyto cíle volně navazují na cíle v první etapě projektu společně slouží k vytvoření systému intermodální přepravy. V rámci projekt se řeší aspekt právní mezi jednotlivými subjekty, organizační s vazbou na koordinaci logistiky mezi obchodem, customer servicem a logistikou, v neposlední řadě plánování a technické zajištění distribuce. Výstupem projektu jsou revidované smlouvy, plánovací nástroje a představen organizačního zasazení customer service.

Cílová skupina stakeholderů: Plant manager, supply chain a logistic manager, sales manager

Autoři: Jirsák, Petr, Novák, Radek, Kolář, Petr, Rathouslý, Bedřich.