Manažerské shrnutí Studie „Perspective of operational additive manufacturing: Case studies from the Czech aerospace industry“

Studie předkládá stav využití aditivní výroby v České republice ve výrobním procesu a seznamuje s transformační cestou při zavádění aditivní výroby právě do výroby. Míra využití aditivní výroby v ČR byla zjištěna na základě dotazníkového šetření mezi výrobními podniky v ČR. Ověřený postup zavádění aditivní výroby byl sestaven na základě polostrukturovaných hloubkových rozhovorech v leteckém průmyslu. Aditivní výroba se ve ¾ případů nevyužívá ve výrobě, ale při vývoji výrobků. Podniky však plánují zavádět aditivní výrobu ve velkém rozsahu i do výroby. Studie odkrývá, pro jaký typ výrobků je vhodné aditivní výrobu využít, jedná se především o maloobrátkové, výrobky skládající se z desítek až stovek dílů, které jsou složitě spojovány ve výrobním procesu.

Cílová skupina stakeholderů: Provozní manager, supply chain manager a logistik

Citace: Jirsak, P., Brunet-Thornton, R. (2019). Perspectives of operational additive manufacturing: Case Studies from the Czech aerospace industry. Journal of Eastern European and Central Asian Research, 6(1), pp. 179-190

Zdroj: https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/273