Manažerské shrnutí studie „Pilotní ověření metod pro výzkum adekvátnosti financování zaměstnavatelů zdravotně postižených (ZZP) z rozpočtu ČR.“

Studie se zaměřovala na pilotní výzkum, který bude zaměřený na adekvátnost financování jednotlivých druhů zaměstnavatelů zdravotně postižených (ZZP). ZZP jsou heterogenní skupinou organizací (zastoupené jsou obchodní firmy, družstva i neziskové organizace, které zaměstnávají osoby s různými stupni invalidity) a cílem výzkumu je vytvoření typologie ZZP. Pilotní výzkum se zaměřil na menší vzorek 23 organizací, na kterém byly testovány dvě metody. Shluková analýza a analýza PCR (principal component analysis). Výsledky ukázali možnou využitelnost shlukové analýzy a omezenou využitelnost PCR. PCR by bylo možné využít pouze při omezení množství srovnávacích parametrů ZZP. Zadavatel Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených (AZZP) cílí celý výzkum na získání podkladu pro legislativní změnu o financování jednotlivých druhů ZZP. Aby však mohli navrhnout rozdílné financování, je třeba ZZP rozdělit do kategorií dle adekvátních typů.

 

Cílová skupina stakeholderů: Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených, zaměstnavatelé zdravotně postižených, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Citace: Potluka, O., Bockova, N., Müllerova, J., & Valek, L. (2022). A pilot study of verification of methods for research of adequacy of funding of employers of disabled from the budget of the Czech Republic.