Manažerské shrnutí Studie „Překonání politického odporu k evaluacím dopadů kohezní politiky na životní prostředí“

Cílem studie je ověření, jaké existují překážky pro implementaci na argumentech postavených
politik v ochraně životního prostředí a jak je možné těmto překážkám zamezit. Výsledky na
základě tří evaluačních studií ukazují, že evaluace dopadů veřejných politik na kvalitu životního
prostředí jsou v České republice možné, ale je nutné mít na zřeteli jednak datová, metodická,
a také politická omezení. Zejména datová a implementační omezení jsou dána politickými
faktory. Z tohoto důvodu je nutná koordinace mezi správci různých datových souborů ve
veřejném sektoru a také mezinárodní spolupráce.

Cílová skupina stakeholderů: Vědecká komunita, politici implementující politiky ochrany
životního prostředí

Citace: Potluka, O. (2019). Overcoming Political Resistance to Evaluating the
Environmental Impacts of EU Cohesion Policy. Politische Vierteljahresschrift, 60, 763-
784. https://doi.org/10.1007/s11615-019-00210-9