Manažerské shrnutí studie „Příběhy studentů jako zdroj znalostí pro rozhodování – kombinovaná studie z univerzity.“

Článek je věnován výsledkům kombinované studie zaměřené na vliv příběhů na rozhodování v univerzitním prostředí, konkrétně na to, jak příběhy, které si vypráví studenti, ovlivňují proces výběru předmětu a vyučujícího. Rešerše literatury vedla ke třem hypotézám. Výzkum byl prováděn pomocí kombinace kvantitativních a kvalitativních metod. Výsledky publikované v článku ukazují, že příběhy studentů jsou významným zdrojem pro jejich rozhodování. Studenti dávají přednost fyzickému sdílení příběhů a úmyslně ve svých příbězích nezkreslují realitu.

 

Cílová skupina: Akademičtí pracovníci a výzkumníci v oblasti rozhodování a management znalostí.

Citace: Kejzlarova, N., & Mladkova, L. (2021). Student stories as source of knowledge for decision-making–mix method study from the university. Knowledge Management Research & Practice, 1-18.

Zdoj: Knowledge Management Research & Practice