Manažerské shrnutí studie „Průzkum motivů dětí k účasti na triatlonu v závislosti na věku“

Studie je zaměřená na motivy dětí k účasti na triatlonu v závislosti na věku. Iniciativy prováděné regionální sportovní organizací na Novém Zélandu vyústily ve zvýšenou účast v sérii „I Tri´d the Tri“ (ITTS) z 300 v letech 2004 na 3300 v roce 2015 (ve věku 2–12). Dotazovali se účastníci ITTS 2015. Na data byla použita analýza teorie grafů. Zjistili se přesvědčivé 2-D a 3-D reprezentace vztahů závislých na věku a pohlaví, což ukazuje na multineární vztah mezi počátečním věkem dětí v ITTS a jejich účastí. Hlavními faktory účasti byly zábava a potěšení zahrnující přátele, soutěž, výzvu a kondici, jakož i hmatatelné výsledky, jako jsou přímé ceny, dobroty a medaile. Klíčovým důsledkem této studie je důležitost věkových a genderových motivů a zapojení partnerských, celých rodinných a jiných sportovních aktivit do zapojení dětí do budoucí účasti na sportu.

Cílová skupina stakeholderů: Sportovní organizace, rodiče, spolky, trenéři

Citace: https://doi.org/10.1080/11745398.2018.1559068

Zdroj: Annals of Leisure Research , Volume 22, 2019 – Issue 2
(https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11745398.2018.1559068)

  • Autor: Hana Kruczková
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: