Manažerské shrnutí studie „Push factors of endogenous institutional change“

Teorie endogenní Institucionální změny se typicky zaměřují na problém, jak dosáhnout dané situace a jak v ní setrvat. Jednoduše řečeno, lidé vědí, co chtějí a pouze musí vymyslet, jak žádoucí situaci nastolit a setrvat v ní. Článek navrhuje teorii, která předpokládá, že jedinci jsou nespokojeni se statem quo, což je motivuje k hledání lepších institucí. Vědí, že je třeba něco udělat, ale musí zjistit, co udělat a jak to udělat. Nespokojenost se statem quo je modelována jako vzájemná nekompatibilita plánů jedinců. K této nekompatibilitě plánů může dojít i v Nashově rovnováze. Absence „řádu“ (tj., vysokého stupně nekompatibility plánů ve společnosti) tak neimplikuje nerovnováhu. Navrhovaný rámec umožňuje modelovat institucionální podnikání (množina možných výsledků chování není známa předem), a ukazuje, že podnikatelské chování může existovat i v rovnováze.

 

Cílová skupina stakeholderů: Akademici v oboru institucionální ekonomie

Citace: Hudik, M. (2021). Push factors of endogenous institutional change. Journal of Economic Behavior & Organization 189, 504-514.

Zdroj: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.07.00