Manažerské shrnutí studie „Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČR“

Hlavním cílem výzkumné zprávy je identifikace rizik, problémů a potřeb, kterým čelí umělci a kulturní pracovníci bez stálého zaměstnání. Tento cíl byl naplněn nejprve prostřednictvím rešerše dostupných materiálů k problematice statusu umělce a následně bylo vytvořeno a distribuováno dotazníkové šetření. Především pandemická situace odhalila problém nedostatku dat a informaci o postavení umělců a kulturních pracovníků bez stálého zaměstnání. Tento projekt má ambici přispět ke zlepšení této situace a poskytnout materiál v podobě této výzkumné zprávy sloužící jako podklad pro zavádění systémových opatření zlepšující podmínky pro práci umělců bez stálého zaměstnání. Výzkumná otázka vycházející z cíle projektu zní: Jakým rizikům, problémů a potřebám čelí umělci a kulturní pracovníci bez stálého zaměstnání? K zodpovězení této otázky byla využita data z dotazníkového šetření.

 

Cílová skupina stakeholderů: státní správa, akademici, studenti

Citace: Prokůpek, M. et. al (2023). Rizika, problémy a potřeby umělců bez stálého zaměstnání v současné ekonomice v ČŘ. Vysoká škola ekonomická v Praze. Praha