Manažerské shrnutí studie „Skromný kosmopolitismus: Dynamika spotřebního habitu mezi migranty s omezenými zdroji“

Tato studie se věnuje ženám, které migrují ve snaze najít lepší život pro sebe a své děti. Jednalo se o kvalitativní studii, během níž byly tyto ženy sledovány po dobu 9 let. Je známo, že jakákoliv migrace způsobuje migrantům velký šok způsobený tím, že „pravidla hry“ jsou v novém prostředí zcela jiná než ta, na která jsou zvyklí. Tyto ženy navíc často nemají dostatečné ekonomické prostředky ani znalosti (např. znalost jazyka nebo byrokracie), ani dostatečné sociální sítě, což jejich situaci v nové zemi ještě více komplikuje. Naše studie ukazuje, je, že i v takových podmínkách může být výsledkem šoku ze zcela nového prostření a nutnosti adaptace jejich identifikace jako kosmopolité. I přes nedostatek zdrojů tato identifikace pomáhá překonávat stereotypní vnímání sebe sama jak v domovské zemi (jako emigranty), tak v nové kultuře (jako imigranty). Tím se otevírá možnost pro jinou životní trajektorii než tu, která je jim typicky připisována. Tato kosmopolitní predispozice vzniká mimo jiné adaptací a změnou spotřebních praktik. Klíčovou roli hraje dostupné vzdělávání, kdy sebemenší příležitost ke vzdělání může zásadně ovlivnit trajektorii jejich dalšího života.

Tato zjištění mají zásadní dopad pro řešení migračních krizí, kdy se ukazuje, že jakákoliv investice do vzdělávání migrantek má velký dopad na jejich životní trajektorie a v konečném důsledku pak na možnosti jejich integrace v rámci trhů nové země (ať už se jedná o trh práce nebo trh spotřební). Potvrzuje se navíc důležitost spotřeby v rámci adaptačního procesu migrantů.

 

Cílová skupina stakeholderů: veřejná správa

Citace: Chytkova, Z. and D. Kjeldgaard (2023). Dominated Cosmopolitanism: Consumer Habitus Dynamics among Low-Resource Migrants, Journal of Consumer Research, Advance online publication. https://doi.org/10.1093/jcr/ucad035