Manažerské shrnutí studie „Strategic alliances between Czech SMEs and its effects on firm’s competitiveness“

Cílem této studie je prozkoumat dopady strategických aliancí českých malých a středních podniků na jejich konkurenceschopnost. Výzkum mezi zástupci českých malých a středních podniků ukázal pozitivní dopad strategických aliancí na jejich konkurenceschopnost jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni. Zjištěný dopad byl však relativně slabý. Vyšší konkurenceschopnost byla důsledkem zvýšené diferenciace, poklesu nákladů, zvýšení popularity, zvýšení podílu na trhu a zvýšení zisku. V případě podnikání na domácím trhu byla strategická partnerství iniciována s cílem získat nové kontakty. Nejvýznamnějšími segmenty v rámci hodnotového řetězce pro strategickou alianci jsou vývoj produktů, nákup a výroba. Největší prospěch získávají firmy ze strategických aliancí se svými dodavateli a distributory. Naproti tomu v případě mezinárodního podnikání zakládají manažeři strategické aliance s cílem uspořit náklady, získávání nových znalostí, vstup na nové trhy a získání nových kontaktů. Největší benefity pak plynou v rámci hodnotového řetězce z výroba, vývoje produktů, nákupu, logistiky a infrastruktury. Nebyly však identifikovány žádné specifické elementy v hodnotovém řetězci, kde by byl prospěch ze strategické aliance maximální. Jak v případě domácího, tak i mezinárodního podnikání bylo zjištěno, že ideálními partnery jsou firmy z EU či zbytku Evropy. Závěry výzkumu nabízejí zajímavé rady pro české manažery, kteří chtějí rozšířit své podnikání na domácím i mezinárodním trhu prostřednictvím strategických aliancí.

 

Cílová skupina stakeholderů: Top management, majitelé firem

Citace: Tyll, L., Srivastava, M., Hromádka, M. (2020). Strategic alliances between Czech SMEs and its effects on firm’s competitiveness. JEEMS 25(2), 246 – 263