Manažerské shrnutí studie „Studie využití Blockchainu v ORLEN Unipetrol RPA k ověřování původu zboží: projekt smluvního výzkumu“

Studie jako taková je členěna na dvě základní části. První část shrnuje pro původ zboží relevantní oblast procesů a souvisejících dalších vrstev v rámci architektury, a to uvnitř i vně podniku. Zároveň tato část řeší návaznosti a východiska z hlediska datových objektů a stakeholderů v případě řešení v rámci ORLEN Unipetrol RPA v návaznosti na konkrétní potřeby. Druhá část shrnuje vybraná relevantní existující řešení v jiných odvětvích. Shrnuje konkrétní řešení blockchainu v případě volby vlastního vývoje. Smluvní výzkum, resp. jeho výzkumná zpráva, obsahuje základní východiska a obecně výstupy výzkumu, a dále pak oblasti, se kterými výzkum pracoval. Neobsahuje však detailní výsledky zjištění ani návrhy na konkrétní opatření či postupy, a to z důvodu platné a účinné dohody o mlčenlivosti vztahující se na informace a materiály.

 

Cílová skupina stakeholderů: manažer nákupu, manažer logistiky, manažer přepravy, obchodní manažer ve výrobním podniku

Citace: Šebesta, M., Kolář, P., Novák, R., & Jirsák, P. (2021). Studie využití Blockchainu v ORLEN Unipetrol RPA k ověřování původu zboží: projekt smluvního výzkumu.

Manažerské shrnutí studie „Studie využití Blockchainu v ORLEN Unipetrol RPA k ověřování původu zboží: projekt smluvního výzkumu“