Manažerské shrnutí studie Sustainable SMEs in the Czech Republic (country report for Generali EnterPrize White Paper “Fostering sustainability in Small and Medium-sized Enterprises”)

Dokument se zaměřuje na udržitelnou strategii malých a středních podniků v ČR (MSP). Cílem výzkumu bylo zpracovat argumenty ověřující teze o udržitelnosti podnikání MSP v ČR pomocí obsahové analýzy dokumentů a rozhovorů. Malé a střední podniky přijímají neformální strategie udržitelnosti. Institucionální, organizační a individuální faktory brání malým a středním podnikům v přijímání strategií udržitelnosti a rozvoji environmentálních a sociálních iniciativ. K definici udržitelných evropských malých a středních podniků přispívají tři pilíře: iniciativy v oblasti sociálního zabezpečení zaměstnanců, oběhové hospodářství a energetická účinnost a zapojení komunity. Přínosy související s udržitelností mohou být spojeny s příjmy (např. růst, konkurenční postavení a zvýšení marží, přístup na trhy) i s náklady (např. provozní efektivita, náklady na kapitál).

 

Cílová skupina stakeholderů: SDA Bocconi, School of Management

Citace: Špička, J., & Bočková, N. (2021). Studie Sustainable SMEs in the Czech Republic. Country report for Generali EnterPrize White Paper “Fostering sustainability in Small and Medium-sized Enterprises”. Zpráva ze smluvního výzkumu. Dokument není veřejně dostupný.

Zdroj: Dokument není veřejně dostupný a slouží k využití jen pro objednatele (SDA Bocconi, School of Management)