Manažerské shrnutí studie „Systémy různorodosti obchodních cestujících v letecké přepravě“

Deregulace trhu letecké přepravy zapříčinila vznik a rozvoj nízkonákladových leteckých dopravců a trhu v roce 1978. Tento rozvoj neovlivnil jen americký trh letecké přepravy, ale i trhy zámořské (jmenovitě trh ES, resp. EU). Díky tomu rozvoji vznikla celá řada nových společností (dopravců), díky nimž prošla letecká osobní přeprava zásadní ekonomickou transformací. Autoři výzkumu se ve studii zaměřili vedle recenze literatury na sběr a analýzu empirických dat na trhu v ČR. Problematika obchodních cestujících (business travellers) byla analyzována jak v otázce využívání služeb tradičních (národních, resp. standardních dopravců), tak i těch nízkonákladových. Díky výstupům výzkumu se podařilo identifikovat klíčové faktory, které u obchodních cestujících (zpravidla manažerů) rozhodují v otázce volby konkrétního dopravce, kterého si volí pro svoji pracovní cestu (např. obchodní jednání v zahraniční jménem organizace, kterou zastupují). Empirická data za ČR a výstupy analýzy byly porovnány se studiemi na téma výběru leteckého dopravce ze strany obchodního cestujícího byla porovnána s obdobně zpracovanými empirickými studiemi ve Spojeném království, Brazílii a Jižní Africe.

 

Cílová skupina stakeholderů: obchodní společnosti, obchodní cestující

Citace: Hunak, J., Kolar, P., Brunet-Thornton, R. (2020). Systems of business travellers‘ heterogeneity in air transport. International Journal of Business and Systems Research, 14(4), 455-470, doi: 10.1504/IJBSR.2020.110766

Zdroj: https://doi.org/10.1504/IJBSR.2020.110766