Manažerské shrnutí studie „The couple business as a unique form of business: a review of the empirical evidence“

Studie se zabývá firmami řízenými manželskými páry, které jsou po světě velice rozšířené a zároveň velmi specifické. Velikost těchto firem může být různorodá, od mikropodniků pro velké korporace. Studie analyzuje poznatky ze 71 akademických článků a shrnuje definice, příčiny a následky tohoto typu podnikání. Motivy pro založení firem vedených manželi mohou vycházet z rodinných, tržních nebo institucionálních cílů. Studie také zdůrazňuje potenciální problémy tohoto typu podnikání, včetně konfliktů, nerovnováhy mezi prací a rodinnými životem nebo nejasného rozdělení pravomocí. Firmy řízené manželskými páry se zdají být odolné a mohou ve výkonnosti převyšovat ostatní typy firem.

 

Cílová skupina stakeholderů: Představitelé malých a středních podniků

Citace: El Shoubaki, A., Block, J., & Lasch, F. (2021). The couple business as a unique form of business: a review of the empirical evidence. Management Review Quarterly, 1-33.