Manažerské shrnutí studie „The general fault in our fault line“

Minimálně v politickém kontextu mají jedinci tendenci nadhodnocovat negativitu, s jakou jejich postoje vnímají příslušníci jiných sociálních skupin. Takové negativistické zkreslení se projevuje na širokém multikulturním vzorku (N > 10 000), jak dokládá tato studie.

Mezinárodní studie polarizace dokládá, že vnímaná polarizace je menší, než se může na první pohled zdát. Po předložení informace o nadsazené polarizaci docházelo ke snížení vnímané polarizace mezi opozičními politickými skupinami.

Tato studie se zaměřovala na politický rozměr fenoménu skupinové polarizace, ale je pravděpodobné, že stejné výsledky by se mohly objevit i v jiných aplikovaných kontextech relevantních pro fenomény spjaté s managementem a behaviorální ekonomií organizací.

 

Cílová skupina stakeholderů: veřejnost

Citace: Ruggeri, K., Većkalov, B., Bojanić, L., Andersen, T. L., Ashcroft-Jones, S., Ayacaxli, N., Barea-Arroyo, P., Berge, M. L., Bjørndal, L. D., Bursalıoğlu, A., Bühler, V., Čadek, M., Çetinçelik, M., Clay, G., Cortijos-Bernabeu, A., Damnjanović, K., Dugue, T. M., Esberg, M., Esteban-Serna, C., … Folke, T. (2021). The general fault in our fault lines. Nature Human Behaviour, 1–11. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01092-x

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41562-021-01092-x