Manažerské shrnutí studie „The influence of brokers on networking behaviour during internationalization: a study of Czech SMEs“

Studie analyzuje vliv role brokerů (zprostředkovatelů kontaktů) v přístupu českých firem na zahraniční trhy. V tomto kontextu se brokerem rozumí osoba, která je schopna překlenout určité mezery v síti kontaktů a jejich účastníky navzájem propojit. Studie uvažuje pět různých typů zprostředkovatelů. Z průzkumu mezi 198 českými malými a středními firmami vyplývá, že k rozvoji a posílení sítě kontaktů hrají zprostředkovatelé zásadní roli. Manažeři totiž zpravidla disponují cennými kontakty, které usnadňují přístup k informacím, ale zprostředkovatelé umožňují tyto sítě vzájemně propojit a usnadnit výměnu informací mezi jejich členy, což je důležité zejména v kontextu B2B. Při výběru zprostředkovatele je však třeba opatrnosti, protože špatný výběr může vést např. ke konfliktům se zástupci státní správy.

 

Cílová skupina stakeholderů: Představitelé malých a středních podniků vstupujících na zahraniční trhy.

Citace: Srivastava, M. (2020). The influence of brokers on networking behaviour during internationalization: a study of Czech SMEs. Journal of Business & Industrial Marketing. 2020, 18 s.