Manažerské shrnutí Studie „The Role of Responsible Ownership and Family in Privately Held Firms with Multiple Owners: Preliminary Findings from the Czech Republic“

V soukromých společnostech jsou vlastníci sociální skupinou lidí, kteří na sebe vzájemně působí a ovlivňují se. Zároveň literatura tvrdí, že rodinné firmy mají odlišné chování a cíle. Tento článek představuje záměr, vzorek a prvotní výsledky výzkumného projektu „Odpovědné vlastnictví“, který má přispět k porozumění toho, jak postoje a chování vlastníků ovlivňují ekonomické i neekonomické výsledky firem. Cílem článku je zjistit, jaká je role rodinných firem mezi českými soukromými společnostmi a zda rodina hraje roli v odpovědném vlastnictví. Výsledky naznačují, že rodinné firmy mají nezanedbatelnou roli a mají vyšší úroveň odpovědného vlastnictví.

Cílová skupina stakeholderů: Představitelé malých a středních podniků

Citace: Hnilica, J., Uhlaner, L. M., Machek, O., Kubíček, A., Lukeš, M., Jurek, M., & Štamfestová, P. (2019). The Role of Responsible Ownership and Family in Privately Held Firms with Multiple Owners: Preliminary Findings from the Czech Republic. Central European Business Review, 8(5), 1-17.