Manažerské shrnutí studie: „Translating secular-religious divide: everyday negotiation of Christian distinctiveness in Catholic schools in the Czechia and Slovakia“

Cílem studie bylo popsat, jak je v interakcích konstruována odlišnost církevních škol opírající se o interpretaci křesťanství. Zjištění poukazují na to, že odlišnost každé církevní školy je konstruována s ohledem na okolí (např. jak vnímá toto okolí křesťanské hodnoty, co je přípustné/nepřípustné), vlastní příběh školy a autentické vyjádření religiozity vedení a vyučujících.

Do vyjednávání této odlišnosti církevních škol jejich zřizovatelé v době výzkumu nezasahovali a tím umožňovali pluralitu identit církevních škol, která je dle studie základem pro jejich úspěšnost v českém a slovenském vzdělávacím systému. Zřizovatelé by se dle studie měli vyvarovat nařizování identit seshora ve formě například strategických dokumentů, které nebyly tvořeny participativně a s ohledem na různost škol v tomto segmentu.

 

Cílová skupina stakeholderů: zřizovatelé církevních škol, ředitelé církevních škol

Citace: Lukeš Rybanská, I., & Spalová, B. (2021). Translating secular-religious divide: Everyday negotiation of Christian distinctiveness in Catholic schools in the Czechia and Slovakia. Journal of Beliefs & Values, 1–21. https://doi.org/10.1080/13617672.2021.1982560

Zdroj: https://doi.org/10.1080/13617672.2021.1982560