Manažerské shrnutí studie „Vliv specifického chování v sítích v rámci jednotlivých odvětví na výkonnost internacionalizace v českých malých a středních podnicích“

Cílem této studie je pomoci porozumět důležitosti vazeb a efektu „networkingu“ v rámci jednotlivých odvětví v českých malých a středních podnicích při jejich mezinárodních aktivitách. K prozkoumání ideálního profilu chování v různých průmyslových odvětvích jsme použili metodu odchylky ideálního profilu. Na základě výzkumu můžeme tvrdit, že firmy, které se držely ideálních profilů, fungovaly na mezinárodním trhu dobře, zatímco firmy, které se od ideálního profilu odchýlily, fungovaly špatně. Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníku zaměřeného konkrétně na české manažery malých a středních podniků. Pokusili jsme se tyto problémy prozkoumat pomocí čtyř aspektů chování v síti, abychom otestovali ideální profil chování v pěti různých odvětvích (automobilový průmysl, telekomunikace, stavebnictví, audit, finance a doprava). Těmito aspekty byli proaktivita, angažovanost, jasně definovaná strategie a síla vazeb mezi jednotlivými účastníky v síti. U tří průmyslových odvětví byl identifikován ideální profil síťového chování (networking behaviour), což podpořilo hypotézu, že by každý aspekt chování v síti měl být pro každý sektor individuálně dotvořen, aby bylo dosaženo maximálních výhod a výkonosti na mezinárodních trzích. Konkrétně by se manažeři ve stavebnictví měli více soustředit na budování dlouhodobých vztahů při internacionalizaci a pozornost by se měla zaměřit především na rozvoj dlouhodobých vztahů s největším důrazem na sílu a těsnost vazeb a méně na hledání efektivity skrze dočasná partnerství. V dopravě a logistice ideální profily ukazují, že by se vedení mělo zaměřit na angažovanost a těsnost vazeb, i když méně, než tomu je ve stavebnictví. Podobně byl výrazně menší důraz kladen na proaktivitu ve srovnání se stavebnictvím. V automobilovém průmyslu jsme našli stejně velký důraz kladený na proaktivitu, angažovanost, strategii i vazby, tj. všechny aspekty chování v síti jsou významně důležité. Ačkoli předchozí studie podporovaly roli chování při vytváření sítí při zlepšování výkonnosti internacionalizace, několik studií také poskytlo protichůdné výsledky o tom, jak vytváření sítí ovlivňuje různá odvětví, a není jasné, jak a proč vytváření sítí ovlivňuje různě tato odvětví. Věříme, že výsledky výzkumu poskytují empirické důkazy prokazující, že různé aspekty sítí by měly být doladěny podle odvětví, aby bylo dosaženo nejvyšší výkonnosti na mezinárodních trzích. Tato zjištění navíc rozšiřují současné chápání úlohy sítí v mezinárodním podnikání.

 

Cílová skupina stakeholderů: Top management, majitelé firem

Citace: Srivastava, M., Tyll, L., (2020). The effect of industry-specific networking behaviour on the internationalization performance of Czech SMEs. EBR