Manažerské shrnutí Studie „Vnímání GDPR českou populací“

V dnešní době se osobní údaje stávají stále důležitějšími a rozsáhle sdílenými přes internet. Osobní soukromí je často ohroženo, protože osobní a kontaktní informace jsou častým předmětem obchodních transakcí. Tato situace nedávno vyvolala zavedení nového nařízení o ochraně údajů: obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). Tato studie analyzuje ochranu soukromí z pohledu občanů a spotřebitelů. Autoři realizují kvantitativní výzkum na základě primárních dat nasbíraných v České republiky mezi populací ve věku 15 a více let. Ochota jednotlivce sdílet osobní údaje se vyhodnocuje společně se výčtem možných situací, kdy jsou tyto údaje požadovány a odpovídajícími individuálními postoji v souvislosti s GDPR. Na základě provedené analýzy vnímá česká populace opatření GDPR jako většinou užitečná, ale poněkud obtěžující. Rovněž jednotlivci nejsou přesvědčeni, že by regulace mohla přinést jakékoli zásadní změny v procesech, které zahrnují nakládání s osobními údaji. Respondenti se obecně cítí znepokojeni zintenzivněním požadavků na podepsání souhlasu se sdílením dat a s tím souvisejícími aktivitami. Ochota k individuálnímu sdílení různých typů osobních a kontaktních informací je však stabilní.

Cílová skupina stakeholderů: Akademici, marketéři, právníci, obchodníci

Citace: Tahal, R. and Formánek, T. (2020), “Reflection of GDPR by the Czech Population”, Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, Vol. 15, No. 1, pp. 78-94. DOI: 10.2478/mmcks-2020-0005.

Zdroj: https://content.sciendo.com/view/journals/mmcks/mmcks-overview.xml?tab_body=latestIssueToc-68822