Manažerské shrnutí studie „Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace“

V rámci projektu byly analyzovány ekonomicko-právní důvody, proč sanační způsoby řešení firem ve finančních obtíží netvoří ani 1 % firem v platební neschopnosti, které skončí v úpadku. Dále byl vytvořen mechanismus nástrojů včasného varování (EWS), který zahrnuje účetní a kontrolní povinnosti dlužníka nebo jeho managementu, jako základního předpokladů pro zahájení preventivní restrukturalizace, a to při kooperaci relevantních třetích stran jako jsou např. orgány finanční (daňové) správy a sociálního zabezpečení.

Byla provedena komparace EWS v relevantních státech EU a stanoveny postupy (legislativní) preventivní restrukturalizace, které dlužníkům ve finančních obtížích umožní se restrukturalizovat v časném stádiu, aby se zabránilo jejich úpadku a zániku.

 

Cílová skupina stakeholderů: Statní správa, podnikatelé, management, finanční sector,

Citace: SCHÖNFELD, Jaroslav, KUDĚJ, Michal, SMRČKA, Luboš, HAVEL, Bohumil, LOUDA, Lee, VÍTKOVÁ, Klára, ZEZULKA, Ondřej, SEDLÁČEK, Dušan, TOMOLA, Jiří. Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizace. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021. 264 s.