Manažerské shrnutí studie „Vývoj produkce cukrové třtiny největšími světovými producenty“

Článek se zaměřuje na produkci cukrové třtiny ve třech největších pěstitelských oblastech (Brazílie, Indie, Čína) v letech 2012–2020. Cílem bylo vymezit faktory, které by mohly ovlivňovat produkci cukrové třtiny, což se může promítat do objemu nabízeného cukru a etanolu na trhu (s tím souvisí vývoj ceny na trzích). Na základě deskripce problematiky produkce v jednotlivých pěstitelských oblastech byl detekován vliv specifických faktorů ovlivňujících produkci cukrové třtiny.

Mezi tyto faktory bylo možné zařadit: (1) počasí, (2) stáří polí s cukrovou třtinou, (3) poptávku po cukru (může ovlivnit podíl cukrové třtiny, která bude směřována na výrobu cukru a etanolu), (4) omezené finanční zdroje a investice v odvětví, (5) problémy globálního charakteru (cenové války mezi státy, pandemie), (6) efektivitu hospodaření s plodinami, (7) výnosnost alternativních plodin, (8) výrobní a pracovní náklady, (9) vládní podporu odvětví (např. dotace), (10) vývoj světových cen cukru, (11) možnosti a úroveň mechanizace v odvětví, (12) kvalitu cukrové třtiny (s tím související obsah cukru v cukrové třtině), (13) dovozní politiku, (14) politiku v oblasti zásob, (15) urbanizaci a (16) vládní opatření (stanovení výkupních cen, daně).

 

Cílová skupina stakeholderů: Producenti, zpracovatelské společnosti, investoři

Citace: Ligocká, M. (2023). Vývoj produkce cukrové třtiny největšími světovými producenty. Listy cukrovarnické a řepařské, 139(5-6), 202-207.

Zdroj: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2023/PDF/202-207.pdf