Manažerské shrnutí studie „Why do employees engage in counterproductive work behaviours? Cultural values and white-collar employees in China“

Studie zkoumá, jak kulturních hodnoty ovlivňují kontraproduktivní chování na pracovišti. Zaměřuje se zejména na vzdálenost moci, dlouhodobou orientaci, horizontální a vertikální kolektivismus, a konfuciánské hodnoty guanxi a harmonii. V souladu se současnými přístupy v morální psychologii a sociologii, zkoumáme konfuciánské hodnoty jako spouštěče nebo inhibitory kontraproduktivního chování na pracovišti. Analyzujeme, jak guanxi a harmonie moderují vztah mezi vzdáleností moci, dlouhodobou orientací a kolektivismem na straně jedné, a kontraproduktivním jednáním na straně druhé. Výzkum provedený na vzorku 489 čínských administrativních pracovníků potvrzuje vliv kulturních hodnot na zapojení se do kontraproduktivního chování. Konkrétně ukazujeme, že guanxi moderuje vliv mezi kulturními hodnotami a kontraproduktivním chováním a funguje jako morální spouštěč tohoto chování. Dále jsme zjistili, že harmonie moderuje vztah mezi kulturními hodnotami (kromě vertikálního kolektivismu) a kontraproduktivním chováním. Harmonie funguje jako morální inhibitor tohoto chování. Dále diskutujeme implikace těchto zjištění pro management v kontextu stále více se globalizujícího pracovního a obchodního prostředí.

 

Cílová skupina stakeholderů: akademici v oboru management a psychologie, manažeři transnacionálních firem

Citace: Suseno, Y., Chang, C., Hudik, M. et al. Why do employees engage in counterproductive work behaviours? Cultural values and white-collar employees in China. Motiv Emot (2021). https://doi.org/10.1007/s11031-021-09874-6

Zdroj: https://link.springer.com/article/10.1007/s11031-021-09874-6