Manažerské shrnutí Studie „Wise leaders do not let relationship conflicts ruin their family businesses“

Cílem tohoto koncepčního článku bylo propojit koncept „moudrosti“ a vztahových konfliktů v rodinných firmách. Optikou čtyř komponent moudrosti jsou diskutovány současné poznatky v literatuře zaměřené na rodinné podnikání. Článek tvrdí, že ačkoliv termín „moudrost“ se v této literatuře prakticky neobjevuje, může tato vlastnost lídrů být jednou z hlavních přičin rozdílů mezi úspěšnými a neúspěšnými rodinnými firmami.

Cílová skupina stakeholderů: Představitelé rodinných firem.

Citace: Machek, O., & Kubíček, A. (2019). Wise leaders do not let relationship conflicts ruin their family businesses. Organizational Dynamics, 2019, 5 p.