Manažerské shrnutí studie „Zkoumání nepřímých souvislostí mezi řízením podnikových rizik a finanční výkonností malých a středních podniků“

Článek reaguje na nedostatek empirických důkazů o tom, jak spolu souvisí řízení podnikových rizik (ERM) a finanční výkonnost malých a středních podniků (MSP). Modelování strukturálních rovnic je použito ke zkoumání nových mediátorů ve vztahu mezi ERM a finanční výkonností malých a středních podniků. Výsledky ukazují, že organizační kultura (dimenze poslání) a výkonnost strategického řízení rizik jsou plnohodnotnými a pozitivními mediátory mezi ERM a finanční výkonností. Tyto výsledky výzkumu zdůrazňují skutečnost, že zavedení ERM v podniku samo o sobě nevytváří očekávané účinky bez existence vyspělé organizační kultury a sledování výkonnosti strategického řízení rizik. Tato zjištění jsou relevantní zejména pro malé a střední podniky s „předstíraným ERM“, kterému chybí strategická a operativní složka. ERM také pomáhá transformovat negativní vliv podílu zahraničních investorů ve vlastním kapitálu na finanční výkonnost MSP v pozitivní efekt.

 

Cílová skupina stakeholderů: akademická obec, podniky

Citace: Syrová, L., Špička, J. (2023). Exploring the indirect links between enterprise risk management and the financial performance of SMEs. Risk Management, 25(1), 27 p. [Online] https://doi.org/10.1057/s41283-022-00107-9

Zdroj: https://link.springer.com/article/10.1057/s41283-022-00107-9