Manažerské shrnutí studie „Zranitelný zákazník a energetická chudoba“

Cílem projektu je definovat pojem energetická chudoba a zranitelný zákazník s respektováním lokálních specifik ČR, doporučit vhodné metriky, které identifikují energetickou chudobu a zranitelnost zákazníka a metriky, které lze použít pro měření účinnosti ochranných regulačních opatření. To vytvoří podmínky pro řešení zkoumaných jevů. Dalším cílem je odhadnout rozsah problému energetické chudoby a počet zranitelných zákazníků na území ČR. Posledních cílem VP je navrhnout koncepční způsoby řešení analyzovaných problémů (typy regulačních opatření) a způsob evaluace těchto řešení.

V první etapě byla provedena analýza stavu českého energetického trhu v komparaci se státy, které již klíčové pojmy definovány mají (desk research + rozhovory s experty). Druhá etapa se zaměřuje na analýzu populace ČR a definici segmentů „energeticky chudých“ a „zranitelných“ zákazníků. Využita jsou data z ČSÚ a Eurostat. Následně je realizováno kvantitativní šetření založené na primárních datech a na něj navazují rozhovory s experty. Poslední etapa je založena na analytické syntéze vstupů z předchozích etap a sestavení souboru doporučení řešení zkoumaných problémů.

 

Cílová skupina stakeholderů: Ministrerstvo průmyslu a obchodu; Energetický regulační úřad; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo životního prostředí

Citace: Tahal, R., Kubeček, V., Burešová, L., Borovská, D., Šafr, K., Soukup, J., Říha, D. (2021). Zranitelný zákazník a energetická chudoba: Certifikovaná metodika. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze