Návod, jak převést dokumenty do listinné či elektronické podoby

Potřebujete převést některý z dokumentů z InSIS do listinné podoby? Nebo naopak potřebujete převést listinný dokument do elektronické podoby? Tedy například doložit předcházející vzdělání pomocí ověřeného PDF.

Při konverzi dochází k převedení dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické, nebo k převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením autorizované konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dokument, který byl převáděn.

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů je stanovena kontaktním místem veřejné správy a pohybuje se kolem 30 korun za stranu, a to jak při převodu do elektronické, tak do listinné podoby.

V případě, že chcete konvertovat dokument z listinné do elektronické podoby (např. maturitní vysvědčení pro účely přijímacího řízení), najdete návod zde.

V případě, že chcete provést konverzi z InSIS generovaných pečetěných dokumentů do listinné podoby, najdete návod zde.