Nový docent Štěpán Bahník převzal jmenovací dekret

V úterý 30. května 2023 si během jednání Vědecké rady VŠE převzali jmenovací dekrety noví docenti. Z FPH převzal jmenovací dekret Štěpán Bahník.

Doc. Mgr. et Mgr. Ing. Štěpán Bahník, Ph.D., z Katedry managementu Fakulty podnikohospodářské VŠE, obhájil habilitační práci na téma „The anchoring effect in business“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 16. listopadu 2022.  Byl jmenován docentem pro obor Management a manažerská ekonomie s účinností od 1. ledna 2023.

Nový docent na FPH: Štěpán Bahník převzal jmenovací dekret