Nový magisterský kurs Multinational Management 3MA673

Kurz se zaměřuje na výzvy a příležitosti spojené s řízením organizace v globálním prostředí. Studenti získají obecný přehled o specifikách řízení nadnárodních společností, o dopadu kultury na úrovni jednotlivce, týmu a organizace, o řízení diverzity a řízení odpovědnosti v nadnárodních společnostech.

Cílem kurzu je ukázat, jak ovlivňují kulturní faktory chování na pracovišti, a rozvinout některé dovednosti potřebné pro efektivní řízení v mezinárodních situacích.

Teorie bude aplikována při řešení případových studií.

Vyučující: Dipl.-Hdl. Tobias Cramer, Ph.D.

Datum a čas: středa 12:45 – 16:00

Místo konání: NB470