Nový předmět 3MA482 Manažerská analýza dat

Baví vás práce s daty a rádi byste se naučili, jak tato data získávat, zpracovávat a analyzovat? Chcete umět prezentovat rozsáhlá firemní data se zaměřením na manažerskou praxi? Pak pro vás máme dobrou zprávu. Od zimního semestru 2023/24 si můžete zapsat nový předmět 3MA482 Manažerská analýza dat.

Důraz je v tomto předmětu kladen zejména na tvorbu výstupů, které podporují rozhodování řídících pracovníků na různých úrovních (analýzy, reporty, grafy, prezentace), ale také na kritické zhodnocení relevance dat a kvalitu výstupů.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budete schopni:

  • Vysvětlit klíčové pojmy v oblasti datové analýzy, které jsou potřebné pro získávání dat, jejich analýzu a prezentaci.
  • Aplikovat získané znalosti při vytváření požadovaných manažerských výstupů (reportů, tabulek, grafů, dashboardů, prezentací) z různých typů dat.
  • Porovnávat využitelnost různých nástrojů pro zpracování dat, vhodně kombinovat tyto nástroje a na základě manažerských potřeb plánovat kroky vedoucí k dosažení požadovaného výstupu (získání dat, jejich zpracování, analýza, prezentace).
  • Hodnotit a diskutovat použitá řešení, kontrolovat kvalitu dat a ověřovat naplnění potřeb.
  • Vytvářet reportingová řešení a analýzy pro konkrétní potřeby řídících pracovníků na různých úrovních a formulovat zjištěné závěry.

Tento předmět vám poskytne praktické dovednosti a znalosti, které vám umožní efektivně pracovat s daty a využít je jako nástroj pro strategické rozhodování v manažerské praxi.

Nový předmět 3MA482 Manažerská analýza dat