Nový předmět Organizační architektura 3MA324

Co vám tento předmět přinese?

  • Naučíte se navrhovat vhodné organizační struktury a využít tyto poznatky při tvorbě organizačního systému.
  • Budete schopni navrhnout optimální organizační design při změně nebo krizi.
  • Získáte potřebné znalosti a schopnosti rozpoznat aktuální stav organizačních struktur, identifikovat jejich nedostatky a navrhnout vhodné intervence ke zlepšení výkonu.
  • Poznáte historický vývoj organizací od byrokratických struktur až po nehierarchické struktury.

Čím se budete zabývat?

  • Posoudíte soulad jednotlivých prvků organizačních struktur na příkladu konkrétních organizací.
  • Na konkrétních příkladech posoudíte stav organizace, její materiální i lidské zdroje a navrhnete vhodná opatření.
  • Na základě provedené organizační diagnózy navrhnete vhodné scénáře a příslušná opatření ke změně či optimalizaci organizačních struktur.

Vyučující:

Ing. Václav Cejthamr, Ph.D. et Ph.D.

Datum a čas: čtvrtek 14:30 – 17:45

Místo konání: SB234