Ohlédnutí za CEMS Block Seminar 2020 se ŠKODA AUTO a.s.

Pro nové studenty magisterského programu CEMS/Master in International Management začal akademický rok 2020/2021 už 7. září, a to tzv. CEMS Block Seminar 2020. Celotýdenní Block Seminar je povinnou součástí CEMS curricula. Letos na něm spolu s VŠE spolupracovala ŠKODA AUTO a.s. Ta pro celkem 42 CEMS studentů připravila atraktivní a aktuální téma “eMobility growth plan in EU or worldwide“.

Celý seminář mentorsky zastřešili Ladislav Tyll, MBA, Ph.D., akademický ředitel programu CEMS a Petr Král, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu na VŠE. Za ŠKODA AUTO byl přítomen Petr Janeba, Head of Marketing pro ŠKODA AUTO a.s.

V rámci bohatého programu se studenti zaměřili na porozumění, analýzu a přípravu marketingové komunikace konceptu ŠKODA AUTO eMobility v EU s ohledem na vybranou evropskou zemi. V potaz tak museli vzít lokální legislativní omezení, preference obyvatelstva v oblasti eMobility, demografickou situaci a kulturní specifika. Studenti mj. absolvovali semináře na téma eMobility, workshop marketingové a komunikační strategie, konzultační lekce a navštívili sídlo společnosti a muzeum v Mladé Boleslavi, kde měli příležitost načerpat znalosti důležité pro řešení svého projektu.

Poslední den byl věnován prezentacím sedmi studentských týmů, které tak ukázaly výsledek jejich týdenní práce. Porota se zástupci z VŠE a ŠKODA AUTO rozhodla o vítězném týmu ve Katarína Suchoňová, Sebastian Sevcik Gabaldon, Lukas Hünefeld, Jan Prokop, Pavel Jíra a Sven Klijer.

Block Seminar byl zakončen večeří v restauraci hotelu Maximilian, kde byl zároveň oceněn vítězný tým. VŠE by ráda poděkovala ŠKODA AUTO i všem zúčastněným za jejich přispění k úspěšnému semináři.

V roce 2019 a 2018 téma pro Block Seminar připravil další korporátní partner CEMS Plzeňský Prazdroj a.s., a to “Managing Consumer Experience in Pubs and Restaurants through Digital Technologies for Plzeňský Prazdroj” a “Propose a 2025 HORECA Innovation Program for Plzeňský Prazdroj a.s.”. V letech 2017 a 2016 byl tento seminář organizován ve spolupráci s firmou Hilti (rovněž CEMS korporátní partner), témata byla “Business Model Innovation in the Context of Digital Disruption” a “Digital Strategies of Family Businesses – Case of Hilti”. V letech 2012 – 2015 bylo realizováno téma “Marketing in Automotive Industry” ve spolupráci opět se ŠKODA AUTO.

V případě zájmu můžete shlédnout fotogalerii.

Přijímací řízení do programu CEMS/Master in Management Programme na VŠE se skládá ze dvou náborů. Uzávěrka přihlášek u prvního náboru je 28. 2. 2021, vybraní studenti se zúčastní online Assessment centra. V případě neobsazení všech volných míst kvalitními uchazeči bude otevřen druhý nábor s uzávěrkou přihlášek 30. 4. 2021. Studenti musí před těmito termíny odevzdat požadované dokumenty.

Ohlédnutí za CEMS Block Seminar 2020 se ŠKODA AUTO a.s.