Ohlédnutí za CEMS Block Seminar 2023 s Hilti

Pro nové studenty magisterského programu CEMS/Master in International Management začal akademický rok 2023/2024 již 4. září, a to tzv. celotýdenním blokovým seminářem, který je povinnou součástí CEMS kurikula. Letos na něm spolu s VŠE spolupracoval dlouholetý firemní partner Hilti. Ten pro celkem 29 CEMS studentů z 8 partnerských univerzit připravil atraktivní téma spojené s eCommerce “Establishing an online marketplace presence – define suitable partner and prepare  launch strategy“.


Celý seminář mentorsky zastřešil doc. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D., akademický ředitel magisterského programu CEMS na Fakultě podnikohospodářské, dále pak Jan Wegert, eCommerce Manager CEE & Middle East a Serhiy Bobrytskyy, Business Development Manager pro CEE & Middle East, oba z Colgate-Palmolive. Za Hilti se účastnili Jan Borský, Channels Manager, Tomáš Zeidler, Head of Digital (EE-EU), Judita Bihellerová, HR Director, a Ivana Botošová, HR Manager.

Program

Cílem blokového semináře bylo pochopit a analyzovat online tržiště B2B a B2C v lokálním digitálním prostoru, posoudit vhodnost pro strategii Hilti a navrhnout produktové portfolio pro uvedení na daných trzích v průběhu prvního roku. V rámci zadání tak studenty čekalo srovnání různých tržišť v dané zemi, jejich výhod, nevýhod, obchodních modelů, poplatků, logistiky, přístupu k datům a zjištění, zda marketingově sedí s nastavením a potřebami značky.

První den blokového semináře byla naplánována návštěva kanceláře společnosti Hilti za Prahou, kde se studenti seznámili s hodnotami společnosti, nahlédli do problematiky eCommerce a definovali problém, aby prohloubili své znalosti a získali co nejlepší výstupy a proveditelnost projektu.

Po návratu z Hilti už studenti navštěvovali jednotlivé přednášky a pracovali v týmech rozdělených do 5 regionů (Pobaltí, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Česká republika), než přišel závěrečný den nabitý prezentacemi před komisí.

Závěrečné prezentace a vyhlášení vítězů

Pátek 8. září byl věnován prezentacím 5 studentských týmů, během kterých ukázaly výsledky své týdenní práce. Porota se zástupci z FPH a Hilti rozhodla o vítězném týmu #3 (region Polsko), ve složení: Maria Neto Carreira Grothausen Martins Inês, David Knorr, Zuzana Kosturiakova, Tanguy de Lamartinie, Felipe Andrés Huerta Pineda a Yuqi Zhang. 

Celý Block Seminar 2023 byl zakončen vyhlášením výsledků a večeří v restauraci AK VŠE (Akademický klub), kde byl vítězný tým i odměněn.

Zástupci programu CEMS by tímto rádi poděkovali společnosti Hilti i všem zúčastněným za jejich přispění k úspěšnému semináři.


V případě zájmu si můžete prohlédnout fotogalerii.


>>> Jak se přihlásit na CEMS School of the Year 2022 <<<

Přihlašování na akademický rok 2024/25 bude otevřeno v listopadu 2023. Přijímací řízení do programu CEMS/Master in Management na VŠE se skládá ze dvou náborů, přičemž vybraní studenti se zúčastní online Assessment centra.

1st Intake: Uzávěrka přihlášek u prvního náboru je 28. 2. 2024.
2nd Intake: Uzávěrka druhého náboru je 30. 4. 2024.

Studenti musí před těmito termíny odevzdat požadované dokumenty.

Ohlédnutí za CEMS Block Seminar 2023 s Hilti