Podívejte se na záznam Dne otevřených dveří cizojazyčných programů

Den otevřených dveří cizojazyčných programů proběhl formou živého on-line vysílání ve středu 1. prosince 2021. První část byla věnována bakalářským programům, druhá navazujícímu magisterskému studiu. Pokud jste stream nestihli nebo si chcete některou z pasáží pustit znovu, šanci máte na webu openhouseday.vse.cz.

Záznam ze dne otevřených dveří je skvělou příležitostí pro všechny budoucí studenty i jejich rodiče, jak se seznámit s nabízenými programy, samotnými koordinátory jednotlivých programů i s prostředím školy, a dozvědět se všechny potřebné informace nejen o studiu a přijímacím řízení, ale i o studentském životě na VŠE.

Další možnost, jak získat potřebné informace a zeptat se na to, co vás zajímá, máte během prosince při webinářích.

Na Fakultě podnikohospodářské vyučujeme v angličtině tyto studijní programy:

Studijní programy v angličtině

 

Vzhledem k tomu, že jsou programy vyučovány v anglickém jazyce, absolventi tak získávají nespornou konkurenční výhodu na mezinárodním trhu práce. Výuka probíhá v menších skupinách a účastní se jí studenti z více než třiceti zemí světa. Navíc je možné vyjet na semestr do zahraničí v rámci partnerské sítě 250 škol po celém světě.
Školné je u všech programů stanoveno na 3 800 EUR/akademický rok.