Pokyny k odevzdání bakalářských a diplomových prací

Předpokládáme-li, že k 13. květnu 2020 bude nadále platit zákaz vstupu studentů do budovy VŠE, odevzdání kvalifikačních prací proběhne pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy 13. května 2020). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Tím katedry získají informace o potřebném počtu a kapacitě termínů obhajob.

Způsob obhajoby bude upřesněn podle aktuálních informací MŠMT a vedení VŠE v Praze.