Rozhovor s dr. Marcelou Palíškovou, která získala ocenění Pedagog roku 2022

Minulý týden udělil rektor VŠE ocenění Pedagog roku 2022 nejlepším pedagogům z jednotlivých fakult.  Toto ocenění za Fakultu podnikohospodářskou získala dr. Marcela Palíšková z Katedry personalistiky.

Co pro ni ocenění znamená a je pro ni více uznáním nebo závazkem?

 

Co pro Vás znamená ocenění Pedagog roku?
Byla jsem opravdu velmi (a mile) překvapena, že v tak velké konkurenci výborných kolegů pedagogů jsem se umístila na pomyslném zlatém stupni. Ocenění pro mě znamená výbornou zpětnou vazbu, že práce, kterou dělám, má pozitivní ohlas, a tedy smysl. Je velká životní klika, když práce, kterou děláme, nás baví, a současně víme, že práce má smysl.

 

Čím si myslíte, že jste si ocenění konkrétně zasloužila?
Na tuto otázku neexistuje jednoduchá odpověď. Jedná se zřejmě o mix více faktorů (odbornost, komunikace a přístup ke studentům, empatie). Pokud jde o stránku odbornou, snažím se vysvětlovat probírané otázky v širších souvislostech. Tam, kde je to možné, spojuji ekonomii s ostatními vědami o společnosti (historií, právem, sociologií), což umožňuje probíraná témata plastičtěji vysvětlit a lépe tak pochopit. Důraz kladu také na nové trendy v oboru. Vždy se snažím se studenty jednat jako s rovnocennými partnery. Snažím se je pochopit a porozumět jim. Výborným nástrojem ke vzájemnému sblížení je bezesporu humor. Umět si udělat legraci i sám ze sebe. Práce, kterou děláme, je důležitá a má společenskou prestiž, ale je nezbytné být nad věcí a nebrat se moc vážně.

 

Je pro Vás toto ocenění spíše závazkem nebo uznáním?
Ocenění chápu jako uznání, ale současně i závazek do budoucna. Nicméně jedná se o oblast vzdělávání – a jak kdysi řekl Henry Ford: „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu 20 či 80. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý. To nejlepší v životě je zůstat mladý.“ Je tady tedy možnost, že budu stále mladá, a to je fajn!

Rozhovor s dr. Marcelou Palíškovou, která získala ocenění Pedagog roku 2022