Setkali jste se někdy s pojmem blended learning?

On-line vzdělávání má v dnešní době velký potenciál a to i v době neCOVIDové. Je to aktuální směr, ke kterému vysokoškolské vzdělávání směřuje, a VŠE nemůže být pozadu.

Právě proto aktuálně probíhá celoškolní projekt mimo jiné zaměřený na tvorbu on-line videí, která budou nadstavbou klasické prezenční výuky a umožní studentům vzdělávat se nad rámec učiva probíraného na prezenčních přednáškách a v čase, který si sami zvolí. Na FPH byl ustanoven širší projektový tým šestnácti lidí, který pod vedením Veroniky Motlové, Blanky Habrmanové a Dagmar Schönfeldové postupně školí a vytváří blended learning videa a odborné případové studie do svých předmětů. Již brzy se budeme moci seznámit s dílčími výsledky tohoto projektu.