Studie a články FPH: Are publicly funded Czech incubators effective?

Autor článku Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc: Are publicly funded Czech incubators effective? The comparison of performance of supported and non-supported firms

Cílem studie bylo vyhodnocení vlivu pobytu v inkubátoru/akcelerátoru na finanční výkonnost podpořených firem v České republice. Překvapivě bylo prokázáno, že firmy podpořené podnikatelskou infrastrukturou vykazují v porovnání s nepodpořenými firmami v průměru horší finanční výsledky. Studie se opírá o kontrafaktuální dopadovou analýzu, ve které bylo porovnáno 203 firem, které prošly inkubací, se srovnatelnými firmami, které inkubací neprošly. Analyzováno bylo šest různých ukazatelů finanční výkonnosti v letech 2003 až 2015.

Studie naznačuje, že se podnikatelské infrastruktuře nedaří podporovat větší množství rychle rostoucích a inovativních start-upů. Představitelé inkubátorů by se měli více zaměřovat na hledání inovativních start-upů s výraznými růstovými ambicemi, než na zajištění relativně jistého příjmu z pronájmu prostor od stabilních, ale nerostoucích firem. Měli by rovněž vést přesnou evidenci svých rezidentů a sledovat jejich vývoj po opuštění inkubačního či akceleračního programu, aby mohli vyhodnocovat účinnost svých služeb.

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Ondřej Dvouletý, Maria Cristina Longo, Ivana Blažková, Martin Lukeš, Michal Andera (2018). Are publicly funded czech incubators effective? The comparison of performance of supported and non-supported firms. European Journal of Innovation Management 21(4):543-563. DOI: 10.1108/EJIM-02-2018-0043