Studie a články FPH: The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity

Autoři článku Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc, doc. Ing. Ivana Blažková, Ph.D.: The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry

Cílem studie bylo zhodnocení vlivu investičních dotací na produktivitu firem v Českém potravinářském průmyslu. Provedená kontrafaktuální dopadová analýza se zaměřila na tři ukazatele firemní produktivity – celkovou produktivitu výrobních faktorů (TFP), produktivitu práce a celkovou efektivitu výroby. Výsledky studie ukazují, že firmám, které obdržely dotace, se nepodařilo zvýšit celkovou produktivitu výrobních faktorů dva roky po obdržení dotace.

Analýza ukazuje, že je důležité provádět evaluace dopadů veřejných politik i se zaměřením na produktivitu podpořených firem. Motivací pro takovou analýzu je právě zaměření politik podpory podnikání na zvýšení efektivity využití výrobních faktorů a iniciaci technologických zlepšení.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Dvouletý, O., & Blažková, I. (2019). The Impact of Public Grants on Firm-Level Productivity: Findings from the Czech Food Industry. Sustainability, 11(2), 552. DOI: https://doi.org/10.3390/su11020552