Studie a články FPH: What are Czech Coaches Really Doing?

Autorka článku PhDr. Mgr. Pavlína Honsová: What are Czech Coaches Really Doing? A Comparison of Czech and European-Wide Coaching Trends

Cílem článku bylo nabídnout přehled vybraných trendů v oblasti koučování na základě srovnání českých a celoevropských koučů v rozsáhlém celoevropském výzkumném šetření. Na základě tohoto výzkumu můžeme konstatovat, že čeští kouči čtou méně výzkumů o koučování, účastní se méně konferencí, webinářů a „peer skupin“. Kromě toho čeští kouči významně více koučují v oblasti životního, zdravotního koučování a koučování v oblasti vzdělávání a kariéry.

Na základě našich zjištění mohou organizace sdružující kouče v České republice podporovat dílčí supervizní a rozvojové programy, podporovat vznik „peer skupin“ a organizovat konference, protože se zdá, že jsou takové služby pro české kouče zatím nedostupné.

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Honsová, P., Passmore, J., & Brown, H. (2018). What are Czech Coaches Really Doing? A Comparison of Czech and European-Wide Coaching Trends. Central European Business Review, 7(3), 42-60.