Studie a články: Performance of microfinance institutions in Europe

Autoři článku Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc, Chmelíková, G., Krauss, A.: Performance of microfinance institutions in Europe – Does social capital matter?

Cílem studie bylo identifikovat faktory, které ovlivňují finanční výkonnost evropských institucí, které poskytují mikro půjčky v Evropě. Provedená analýza si kladla za cíl zjistit, do jaké míry může výkonnost finančních institucí ovlivnit zejména sociální kapitál. Determinanty 302 mikro finančních institucí byly testovány ekonometricky v rámci časového období let 2008-2015. Jejich výkonnost byla měřena prostřednictvím kreditního rizika, ukazatelů finanční a sociální výkonnosti, a efektivity. Z výsledků studie zejména vyplynulo, že vyšší míra sociálního kapitálu pozitivně ovlivňuje všechny oblasti výkonnosti evropských mikro finančních institucí.

Mikro půjčky na založení podnikatelské aktivity jsou často využívány k podpoře ohrožených skupin na trhu práce a jedinců, kteří žijí na pokraji společnosti. Závěry studie mohou pomoci při zakládání nových mikro finančních institucí v Evropě a při nastavení parametrů jejich fungování.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání, představitelé úřadu práce

Celý článek si můžete stáhnout a přečíst zde.

Chmelíková, G., Krauss, A., & Dvouletý, O. (2019). Performance of microfinance institutions in Europe—Does social capital matter?. Socio-Economic Planning Sciences. DOI: https://doi.org/10.1016/j.seps.2018.11.007