Tomáš Pavelka byl jmenován členem České statistické rady

Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., vedoucí Katedry manažerské ekonomie FPH, byl předsedou Českého statistického úřadu Ing. Markem Rojíčkem, Ph.D.  od 1. června 2023 jmenován členem České statistické rady.

Gratulujeme!

Složení České statistické rady si můžete prohlédnout zde.

 


Česká statistická rada
Český statistický úřad zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu podle § 6 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. V jejím čele stojí předseda Českého statistického úřadu. Členové rady jsou jmenováni z řad odborníků statistické teorie a praxe. Rada má nejméně 11 a nejvíce 25 členů. Rada projednává program statistických zjišťování, její další úkoly a způsob práce upravuje její statut, který vydává předseda Českého statistického úřadu.

Tomáš Pavelka byl jmenován členem České statistické rady