Vedlejší specializace NextGen Consulting

Podniky dnes čelí novým výzvám, které jsou spojené s komplexními problémy často bez jakékoli vazby na minulý vývoj. Vedlejší specializace NextGen Consulting si klade za cíl naučit studenty být více generalisty a vidět to, čemu dnes říkáme „big picture“. Zároveň je učí, jak řešit problémy z multidisciplinárního pohledu a přicházet s nápady, které jsou kreativní a využívají např. analogii z jiných byznysů. V neposlední řadě vede k porozumění specifikům fenoménu rodinných firem a představuje myšlenky, které přispívají k firemní, celospolečenské i ekologické udržitelnosti. Vedlejší specializace nabízí vyváženou kombinaci kurzů zaměřených na tzv. hard i soft skills, které rozvíjí strategické a tvůrčí myšlení, jako klíčový aspekt úspěšného řízení růstu a výkonnosti podniku.

Naši absolventi se mohou uplatnit v konzultačních společnostech, ve vnitropodnikových poradenských odděleních, ale také jako manažeři a nástupci v rodinných firmách.

Více o VS NextGen Consulting se dozvíte tady.

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nestihli Virtuální veletrh vedlejších specializací FPH, můžete se na představení VS NextGen Consulting podívat nyní.